Staff yr ysgol

Mrs Christine Evans    Pennaeth / Headteacher

Mrs Sali Rafferty      Dirprwy / Deputy Head

Athrawon / Teachers:

Meithrin / Nursery :

Miss Cath Jones

Derbyn Blwyddyn 1 /  Reception Year 1  :

Miss Bethan V Williams

Blwyddyn 1/2  / Year 1/2 :

Mrs Christine Evans / Miss Hannah Law

Blwyddyn 3 / Year  3/ :

Mrs. Helen Chesby

Blwyddyn  4/5/ 6 / Year 4/5/ 6 :

Mrs. Sali Rafferty

Cyd-lynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol Dynodedig (CADY)
Designated Additional Learning Needs Co-ordinator (ALNCo):

Mrs Helen Chesby

Cynorthwywyr Addysgu / Teaching Assistants :

Miss Lowri Jenkins

Mrs Melissa Griffiths

Mrs Llinos Gillett

Miss Olivia Hardwick

Miss Ffion Baxter

Gweinyddol
Administrave

Mrs Bethan Williams

Swyddogion Diogelu ac Amddiffyn Plant   / Safeguarding & Child Protection Officers:

Mrs. Christine Evans (Person Dynodedig / Designated Safeguarding Person)
Mrs. Sali Rafferty  (Dirprwy)

Mrs Helen Norris-Chesby
Mrs Karen Roberts  (Llywodraethwr Dynodedig / Designated Governor)