Skip to main content

Dewi Sant (Derbyn / Blwyddyn 1)

Mrs C Evans  ,  Miss H Law   , Mrs T O’Reilly

Croeso  mae yna  21 plentyn yn y Derbyn Blwyddyn 1 .  Welcome we have 21 pupils in the Reception & Year 1 (9 Reception 12 Year 1)

 

Dyma’r gweithgareddau wythnosol:
Here are the weekly tasks:

30.3.20 DERBYN

30.3.20 BLWYDDYN 1

Heriau 30.3.20

6.4.20 Derbyn

6.4.20 Blwyddyn 1

Heriau 6.4.20

Ymarfer Corff -PE   :

Derbyn / Bl1  / Reception / Year 1 : Dydd  Mawrth / Tuesday

Arian Ffrwythau / Fruit Money :£2 yr wythnos / a week