Skip to main content

Dewi Sant (Derbyn/ Bl 1 / Reception/ Yr1)

 

Miss B Williams   , Miss Ffion Baxter, Mrs M Griffiths

cyfarwyddiadau i rieni /Instructions for Parents

Dysgu o Adref Home Learning January 2021 1


Amser Stori Deg Deinosor Bach

Ffurfio Llythrennau / Letter Formation

Ffurfio Rhifau / Number Formation

Trefn Llythrennau / Letter order Tric a Chlic

Tric a Chlic cefnogi_eich_plentyn supporting your child

Tric a Chlic engrhreifftiau_o_weithgareddau An example of activities

 

Cymraeg Adref / Welsh at HomeCwmnedd

Croeso  mae yna  27 plentyn yn y Derbyn .  Welcome we have 27 pupils in the Reception.

Ymarfer Corff -PE   :

Derbyn  / Reception : Dydd  Llun / Monday

Nadolig 2020

Tric a chlic

Rydym yn cyfwyno’r llythrennau yn ol cyfres Tric a Chlic. We introduce letters by following Tric a Chlic.

 

Here is the link to Tric a Chlic podcasts on youtube

 

Caru Canu -Youtube

Caneuon Cyw

Rhifedd / Numeracy

Numicon

 

Cyfri gyda ni

 

Blociau Rhif / Number Blocks