Blwyddyn 1 a 2 – Branwen

Miss H Law

2023 / 2024

Croeso – mae yna 28 plentyn yn ein dosbarth.

Welcome – we have 28 pupils in our class.

 

Ein thema ni y tymor yma yw/This terms theme is :~ Gwlad y Sgydau

Ymarfer corff/PE – Dydd Mercher/Wednesday

Dydd Llun/Monday – £1 fruit

Dyma’r linc ar gyfer llyfrau Tric a Chlic/Here is the link for the Tric a Chlic books:

https://tricachlic.cymru/en/uab

Tymor yma (Y Gwanwyn) rydyn ni’n ymarfer tynnu. During the spring term we are practicing our subtraction skills.  Here is a link to some online games:

https://www.topmarks.co.uk/maths-games/mental-maths-train

https://www.topmarks.co.uk/subtraction/subtraction-to-10

https://www.topmarks.co.uk/maths-games/robot-more-or-less

https://www.topmarks.co.uk/addition/robot-addition

https://www.topmarks.co.uk/learning-to-count/blast-off

Lluniau tymor yma/This terms pictures: