Skip to main content

Llywodraethwyr

LLYWODRAETHWYR YR YSGOL
SCHOOL GOVERNORS

Cymunedol/Community

Ms D Penry Evans Ffôn/Tel: 01639 720387
Mrs Karen Roberts Ffôn/Tel: 07769 693576

Cymunedol Cyngor Lleiafrifol/Community Minor Authority

Mrs Sandra Lane

Awdurdod Addysg Lleol/Local Education Authority

Dr Del Morgan Ffôn/Tel: 01639 722300
Mr Simon Knoyle Ffôn/Tel: 07968386108
Mrs Carolyn Edwards Ffôn/Tel: 01639 720083

Rhiant/Parent

Mrs Leah Diplock Ffôn/Tel:
Mr Stuart Tay Ffôn/Tel: 07961 056417
Miss Lowri Jenkins Ffôn/Tel: 01639 720530

Staff yr Ysgol/School Staff

Pennaeth/Head teacher

Mrs Christine Evans Ffôn/Tel: 01639 720530

Staff Cynorthwyol Support Staff

Miss Rhian Williams Ffôn/Tel: 01639 720530

Staff Dysgu/Teaching Staff

Miss Bethan V Williams Ffôn/Tel: 01639 720530