Siarter Iaith / Welsh Charter

Mae Ysgol Gynradd Gymraeg Cwmnedd wedi ymrwymo i nodau ac amcanion y Siarter Iaith.

Ein nod a’n gweledigaeth fel Ysgol yw i ysbrydoli plant, staff, rhieni a ffrindiau’r Ysgol i ddefnyddio’u Cymraeg ym mhob agwedd o’u bywydau ac i ddatblygu’n ddinasyddion dwyieithiog balch a hyderus.