Polisiau – Policies

Prosbectws YGG Cwmnedd / YGG Cwmnedd Prospectus

Prosbectws/ Prospectus 2023 /24

Gwrth Fwlio / Anti Bullying

Polisi Gwrth Fwlio YGG Cwmnedd

Anti-bullying Policy YGG Cwmnedd

Disgyblaeth / Behaviour

Presenoldeb / Attendance

E-ddiogelwch / E Safety

Polisi E-Ddiogelwch – E-Safety Policy YGG Cwmnedd

AAY / SEN

Polisi AAY – SEN Policy YGG Cwmnedd

Diogelu / Safeguarding

CNPT Derbyniadau i ysgolion Cymunedol – NPTCBC Community School Admission Arrangements 2021-2022

Polisi Rhoi Meddygyniaeth – Administration of Medication Policy YGG Cwmnedd

Polisi Anghenion Gofal Iechyd Healthcare Needs Policy YGG Cwmnedd

Polisi Marcio YGG Cwmnedd

Polisi Ysmygu smoking Policy YGG Cwmnedd

Data Protection Policy YGG Cwmnedd

Polisi Diogelu Data YGG Cwmnedd