Llythyron / Letters

Tymor yr Haf 2023

Tymor y Gwanwyn 2023 / Spring Term 2023

Tymor yr Hydref / Autumn Term

Tymor yr Haf / Summer Term

Tymor y Gwanwyn / Spring Term

Trefniadau hunan ynysu Self-Isolation guidelines

Trefniadau Hunan ynysu Self-Isolation

Dyddiadur Gwanwyn Spring Diary

 

Creu Barcud

 

Llythyr Owain Glyndwr

Asesiad Risg Ionawr 2022

warn and inform

Llythyr Blodeuwedd

Beth fydd yn digwydd pe bai achos o Covid yn yr ysgol

what happens if there is a Covid case in school.

Llythyr Plant y bws

Llythyr Dosbarth Branwen

Llythyr Dewi Sant

self isolation rules

rheolau hunan ynysu

trefniadau ac amseroedd Ionawr 2022

Llythyr Covid 19 Owain Glyndwr

Covid 19 Inform Owain Glyndwr

Llythyr CoviD Dewi Sant

Covid-19 Letter Dewi Sant

Cylchlythyr Rhagfyr December Newsletter 2021

School operations – January 2022 – Letter to schools – Welsh

School operations – January 2022 – Letter to schools – English

Cinio Nadolig Christmas Dinner

Adroddiad Governors’report to parents

lluniau colorfoto

Dyddiadur Tymor yr Hydref Autumn term diary

Noson rhieni Teams Parents Evening November 2021

Calan Gaeaf Halloween

Letter from Director to all Parents re ALNET

Letter from Director to all Parents re ALNET Welsh

Banc Bwyd 2021

Llythyr Nyrsio

School Nursing Service

Gwasanaeth Nyrsio Ysgolion

school entry Health Review

hello Yellow

Nursery Reception admissions

NR2 Cymraeg

P2S 2022 Cymraeg

P2S 2022 English

caniatad Lluniau

Noson Rhieni Meithrin

Dyddiadur y Tymor Diary Autumn 2021 

Noson Rhieni CA2 KS2 Parents Evening

Llythyr rhieni ofalwyr 15.09.21

letter to parents 15.09.21

noson rhieni CS FP Parents Evening

Llythyr o’r Cyfarwyddwr Addysg

Letter to parents

llythyr Positif

Cylchlythyr Hydref Autumn Newsletter 2

cylchlythyr Hydref Autumn 21

Cyrsiau IM MH Courses

PDG 1

PDG 2

cylchlythyr Haf 2021

Gwisg Ysgol School uniform

Llythyr Positif Positive letter

Holiadur rieni

Meithrin Arian Cinio

Diwrnod torri rheolau breaking rules day

Hwyl a sbri

Codi Arian

Fundraising

Cylchlythyr Haf Summer 21

Dyddiadur y Tymor Diary SummerTerm 2021

Adnoddau i’r ardal allanol Outside area

Ymweliad Deinosoriaid Visit

Bwystfil bach Bug ball

Noson rhieni Teams Parents Evening

Asesiad Risg Risk Assessment Mai 2021

Dyddiadur y Tymor Diary Summer Term 2020

Her Pasg

cylchlythyr Pasg

2021-03-24 – End of term letter

2021-03-24 – Llythyr diwedd tymor

 

School Nursing service

Schoolentry Health review

Gwasanaeth Nyrsio Ysgolion

School Nursing

Test and trace