Dysgu o Adref / Home Learning

Dysgu o Adref / Home Learning

Isod, fe welwch awgrymiadau o weithgareddau posib ichi wneud adref yn ystod yr amser ansicr yma.  Fe fyddwn yn ceisio diweddaru y tudalen pob tro mae gennym wybodaeth pellach.

Mae athrawon dosbarth wrthi yn gosod gweithgareddau ar Hwb i’r disgyblion i gyflawni pob Dydd Llun o dan teil J2Homework (mae gweithgareddau Dosbarth Dewi Sant ar wefan yr ysgol).  Gofynnwn yn garedig ichi sichrau bod eich plentyn yn mewngofnodi ac yn ceisio cwblhau y tasgau yma neu llai yn ei cyfrif Hwb yn defnyddio J2Office neu J2easy neu ar bapur a tynnwch lun o’r gwaith ac uwchlwytho i gyfrif eich plentyn.  Os ydych yn cael trafferth, yna ebostiwch yr ysgol ac fe allwn trefnu eich bod yn cael cymorth.

Please find below suggested resources during this time.  We will continue to update this page when we have further information and guidance.

Class teachers have been uploading activities for the children using the Hwb platform and the J2Homework tile every Monday (Dewi Sant’s work has been placed on the school website).  We ask kindly, that you ensure your child logs into their account to complete these tasks either in their account using J2Office or J2easy or even on paper and you can upload a picture of the work to their file.  If you are experiencing difficulty, then please do not hesitate to email the school and we can arrange some support for you.

We have created a guide to explain where best for the children to do their work online and how to save/rename their tasks on Hwb: Distance Learning

Rydyn ni wedi rhoi rhestr o wefanau ac apiau at ei gilydd a fydd yn ddefnyddiol ichi wrth weithio adref.  Cliciwch ar y linc i’w weld.

We have put together a list of websites and apps that are extremely useful for you to use at home during the school closure period.  Click on the link to see them.      Dysgu Digidol

 

Dyma rhestr defnyddiol arall sy’n arwain chi at wefannau defnyddiol y gallwch defnyddio adref.

Department of Education: List of Online Education Resources for Home Education

https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-online-education-resources/coronavirus-covid-19-list-of-online-education-resources-for-home-education

Please follow the link above for a detailed list of online educational resources provided by the Department of Education. These websites have been identified by some of the country’s leading educational experts and offer a wide range of support and resources for pupils of all ages. They are currently being offered for free.

The list includes subject-specific resources for:

 

E-ddiogelwch/Online Safety Lessons 

Mae’r wefan isod yno i gefnogi rhieni yn ystof COVID-19 gyda e-ddiogelwch.  Pob pythefnos, mi fydd y wefan yn rhoi gweithgareddau parod o 15 munud ichi wneud gyda’ch plentyn adref er mwyn cefnogi nhw wrth iddyn nhw gwneud mwy o ddefnydd o’r we er mwyn cyflawni tasgau ysgol ac ati.

The following website has been created to support parents during COVID-19 and the closure of schools with online safety. Each fortnight, this website will be releasing home activity packs with simple 15 minute activities you can do with your child to support their online safety at a time when they will be spending more time online at home.

https://www.thinkuknow.co.uk/parents/

 

 Rhaglenni addysgiadol BBC Educational Programmes Coming Soon: April 20th

Cliciwch y linc isod am fwy o wybodaeth am raglenni addysgiadol gan y BBC a fydd yn dechrau Ebrill 20fed.

Please click on the following link for more information on forthcoming BBC educational programmes which will be available from 20th April.

https://www.bbc.co.uk/mediacentre/latestnews/2020/coronavirus-education?at_custom2=twitter&at_campaign=64&at_custom4=212D8510-7579-11EA-A263-6FD5C28169F1&at_custom3=%40bbcpress&at_medium=custom7&at_custom1=%5Bpost+type%5D

 

Darllen / Reading 

Mae Llyfrgelloedd CNPT yn cynnig cyfle gwych i blant cael mynediad i fwy o adnoddau darllen.  Manteisiwch ar y cyfle yma.  Darllenwch isod am fwy o wybodaeth.

For those looking for extra reading materials, if you or your child has a library card, you can use an app called Borrow Box to borrow e-books from the library. You can access books, audio, and magazines. You will need your library card number as your username and the date of birth of the cardholder as the password DD.MM.YYYY

If you do not have a library card you can join online for free via the following link: https://www.npt.gov.uk/5716

This is a fantastic app that will allow your child to continue reading throughout this time away from school.