Cysylltwch â ni / Contact us

 

Ysgol Gynradd Gymraeg Cwmnedd
Stryd Newydd / New Street

Glynnedd / Glynneath
Castell-nedd/ Neath
SA11 5AG

 

Rhif ffôn / Telephone: 01639 720530

 

Ebost / Email: yggcwmnedd@npt.school

 

Mae ein swyddfa ar agor rhwng 8:45y.b. a 3.30y.p.
o ddydd Llun i ddydd Gwener yn ystod y tymor ysgol.
​Our offices are open between 8:45am and 3.30pm
Monday to Friday during term time.

 

Pennaeth / Headteacher : Mrs Christine Evans

 

 

APWYNTIADAU / APPOINTMENTS:
Os hoffech drafod unrhyw fater, mae croeso cynnes i chi ddod i’n gweld ni. Gwnewch apwyntiad, fel y gallwn roi’r cymorth a’r cyngor gorau y gallwn i chi.

If you wish to discuss any matter, you are most welcome to come and see us. Please make an appointment, so we can give you the best support and advice we can.

MYNEDIADAU / ADMISSIONS:
Os ydych yn ystyried Ysgol Gymraeg Cwmnedd ar gyfer eich plentyn, rhowch alwad i ni a byddwn yn trefnu ymweliad.

If you are considering Ysgol Gymraeg Cwmnedd for your child, please give us a call and we will arrange a visit.