Blwyddyn 5 / 6 Owain Glyndwr

Mrs Rafferty

Croeso i’n dosbarth ni/Welcome to our class.

Mae 32 o blant yn ein dosbarth

There are 31 children in our class

Mae gwersi  ymarfer corff dydd Iau/ PE on Thursday’s

Fe newidir llyfrau darllen mor aml a phosib.Sicrhewch eich bod wedi llofnodi’r llyfryn cyswllt cartref./Reading books will be changed on return of books.Please ensure that you sign the home/school link book.

Dyma rhestr o wefannau defnyddiol i ddefnyddio adre i helpu gyda’ch sgiliau ysgrifennu, darllen a maths.

http://www.clician.org

https://adnoddau.canolfanpeniarth.org/ditectif-geiriau/

https://www.topmarks.co.uk/

https://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/2018/maths/index.html

J2Blast (HWB)

CANEUON NADOLIG 2023 – ymarfer adref – Cliciwch islaw i wrando

Ar fy Llw

Can y Bugeiliaid

Can y Doethion

Dewch ynghyd

Dim lle yn y llety

Mamma Mia

Neges yr Angylion