Dewi Sant (Derbyn Blwyddyn 1/ Reception Year 1)

Miss B Williams   , Miss Olivia Hardwick

Pecyn Addysg Dwyieithog MICNPT

cyfarwyddiadau i rieni /Instructions for Parents


Amser Stori Deg Deinosor Bach

Ffurfio Llythrennau / Letter Formation

Ffurfio Rhifau / Number Formation

Trefn Llythrennau / Letter order Tric a Chlic

Tric a Chlic cefnogi_eich_plentyn supporting your child

Tric a Chlic engrhreifftiau_o_weithgareddau An example of activities

Cymraeg Adref / Welsh at HomeCwmnedd

Croeso  mae yna  22 plentyn yn y Derbyn Blwyddyn 1 .  Welcome we have 22 pupils in the Reception Year 1 class.

Ymarfer Corff -PE   :

Derbyn  / Reception : Dydd  Iau / Thursday

Nadolig 2020

Tric a chlic

Rydym yn cyfwyno’r llythrennau yn ol cyfres Tric a Chlic. We introduce letters by following Tric a Chlic.

Here is the link to Tric a Chlic podcasts on youtube

Caru Canu -Youtube

Caneuon Cyw

Rhifedd / Numeracy

Numicon

Cyfri gyda ni

Blociau Rhif / Number Blocks