Arfer Adferol / Restorative Practise

Beth yw Arfer Adferol?

Nod Ymarfer Adferol yw datblygu cymuned a rheoli gwrthdaro a thensiynau trwy atgyweirio niwed a meithrin perthnasoedd. Mae Arferion Adferol yn athroniaeth a dylent arwain y ffordd yr ydym yn gweithredu yn ein holl drafodion. Mae’n ymwneud â phroses deg, gan roi cyfle i bawb fynegi eu hemosiynau yn rhydd. Defnyddio prosesau teg bob amser ac annog drwgweithredwyr i gymryd cyfrifoldeb am niweidio eraill.

 

What is Restorative Practice?

 

The aim of Restorative Practice is to develop community and to manage conflict and tensions by repairing harm and building relationships. Restorative Practices are a philosophy and ought to guide the way we act in all our dealings. It is about a fair process, allowing everyone the opportunity to freely express their emotions. Always using fair processes and encouraging wrongdoers to take responsibility for harming others.