Skip to main content

Staff yr ysgol

Mrs Christine Evans    Pennaeth / Headteacher

Mrs Sali Rafferty      Dirprwy / Deputy Head

 

Athrawon / Teachers:

Meithrin / Nursery :

Miss Cath Jones

Derbyn /  Reception  :

Miss Bethan V Williams

Blwyddyn 1/2  / Year 1/2 :

Miss Elena Jones

Blwyddyn 3/ 4/ 5 / Year  3/4/ 5 :

Mrs. Helen Chesby

Blwyddyn 5/ 6 / Year 5/ 6 :

Mrs. Sali Rafferty

Cyd-lynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol Dynodedig (CADY)
Designated Additional Learning Needs Co-ordinator (ALNCo):

Mrs Helen Chesby

Cynorthwywyr Addysgu / Teaching Assistants :

Mrs Rhian Williams

Miss Lowri Jenkins

Mrs Melissa Griffiths

Mrs Tracey O’Reilly

Mrs Llinos Gillett

Miss Olivia Hardwick

Gweinyddol
Administrave

Mrs Bethan Williams

 

Swyddogion Diogelu ac Amddiffyn Plant   / Safeguarding & Child Protection Officers:

Mrs. Christine Evans (Person Dynodedig / Designated Safeguarding Person)
Mrs. Sali Rafferty  (Dirprwy)
Mrs Karen Roberts  (Llywodraethwr Dynodedig / Designated Governor)