Skip to main content

Nol i’r Ysgol (Medi 2020) / Back to School (September 2020)

Llythyr gweithio arlein a chyfarfodydd Teams

Learning online and Teams Meetings

Asesiad risg Risk Assessment April 2021

Trefniadau Mawrth 15

Arrangements for March 15th

Sali Mali pm 2021

Dosbarth Dewi Sant Chwefror 2021

Sali Mali am 2021

Branwen 2021

Trefniadau Chwefror 22ain 2021

Arrangements for February 22 2021

Dysgu o Bell Rheolau

Guidance and rules for live videocalls for pupils

Poster Rheolau dysgu o bell (1)

Llythyr Ionawr 2021

Letter January 2021

Dear Parent January

Annwyl Riant Ionawr

Datganiad gan Lywodraeth Cymru

Written statement by the Welsh Government

Trefniadau Newydd Ionawr

New arrangements January 2021

January 2021

Trefniadau Ionawr 2021

Cylchlythyr yr Hydref

Dysgu o Adref Home Learning

Llythyr o’r Cyfarwyddwr Addysg Letter from the Director of Education

Pwysig Important

Invitation to parents (bilingual)

Anrhegion Nadolig Christmas presents

Gwisgo Mwgwd Gwyneb Face mask

Nadolig Christmas

Partion Penblwydd Birthday Parties

Letter Parents

Llythyr Rhieni

Cinio Nadolig Christmas Dinner

Dyddiadur y Tymor Diary Autumn Term 2020

Pudsey 2020

Ar ol hanner tymor Return after half term

Neges o’r heddlu Message from the police

Noson rhieni Parents Evening

Calan Gaeaf Halloween

what-to-do-if-your-child-needs-self-isolate

home-to-school-transport

test-trace-protect-information-for-parents-and-carers

Brechiad ffliw Hydref 2020

Adroddiad y Corff Llywodraethu i Rieni Governors’ Report to Parents

Asesiad Risg Risk Assessment

year 7 Admissions 2021

Reception Admissions 2021

Data collection on schools attendance

Casglu data ar bresenoldeb ysgolion

Llythyr Letter to Parents

Ethol Rhiant Llywodraethwr Parent Governor Election

 Ffurflen enwebu Llywodraethwr  Governor nomination form

Getting Back to School and the School Run – PRIM

ARY- (1

Prawf Positif Covid 19 positive test what to do. 

cylchlythyr Hydref 2020

Dyddiadur y Tymor Diary Autumn Term

Profi Olrhain Diogelu

Test trace

Trefniadau Medi 2020

Final Arrangements for September 2020

Llythyr adnoddau mis Medi information for what is needed in September

Dychwelyd i’r ysgol Medi 3ydd 2020

Return to school September 3rd 2020

Bl 1&2 Medi 2020

Derbyn Reception Medi 2020

Meithrin Nursery Medi 2020

Parent Pay Meithrin-Derbyn