Skip to main content

Croeso – Welcome

Croeso cynnes i wefan Ysgol Gynradd Gymraeg Cwm Nedd. Oherwydd bod talgylch ein hysgol yn eang, mae’r wefan yn fodd i ni ymestyn ein dulliau o gyfathrebu, ac yn atgyfnerthu ein cyswllt cartref wrth i ni gyhoeddi’r hyn sy’n digwydd yn ein hysgol. Gobeithir fod y hyn a geir ar y wefan yn dangos natur y ddarpariaeth ac y byddwch yn ei gael yn ddefnyddiol.
Welcome to the Ysgol Gynradd Gymraeg Cwm Nedd website. As a school we have a large catchment area, therefore the website provides us with a wider means of communication. It also supports the development of our home-school links, allowing us to publish events at our school. I hope that you will find it useful and it succeeds in conveying some of the provisions we provide for your child.
Mrs. C. Evans.
Pennaeth/Headteacher