Skip to main content

Blwyddyn 5 / 6 Owain Glyndwr

Mrs Rafferty

Croeso i’n dosbarth ni/Welcome to our class.

Mae 31 o blant yn ein dosbarth ( 20 Blwyddyn 5 a 11 Blwyddyn 6).

There are 31 children in our class (11 Year 5 and 20 year 6).

Mae gwersi  ymarfer corff dydd Llun/ PE on Monday’s

Bydd Gwaith Cartref  yn cael ei danfon adref ar ddydd Gwener/Homework will be sent home on Friday.

Fe newidir llyfrau darllen mor aml a phosib.Sicrhewch eich bod wedi llofnodi’r llyfryn cyswllt cartref./Reading books will be changed on return of books.Please ensure that you sign the home/school link book.

 

Dyma rhestr o wefannau defnyddiol i ddefnyddio adre i helpu gyda’ch sgiliau ysgrifennu, darllen a maths.

http://www.clician.org

https://adnoddau.canolfanpeniarth.org/ditectif-geiriau/

https://www.topmarks.co.uk/

https://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/2018/maths/index.html

J2Blast (HWB)