Skip to main content

Blwyddyn 3/ 4/5- Blodeuwedd


Mrs H Norris-Chesby a Miss L Jenkins

Croeso i’n dosbarth ni / Welcome to our class

Mae 28 o blant yn ein dosbarth ni.  (21 o flwyddyn 4 ac 7 blwyddyn 5)

There are 28 children in our class ( 21 year 4 and 7 year 5 )

Mae gwersi ymarfer corff dydd Mawrth / PE on Tuesday

Bydd gwaith cartref yn cael ei danfon adref bob dydd Iau neu Gwener / Homework will be sent home on Thursday or Friday.

Fe newidir llyfrau darllen wrth i’r plant eu dychwelyd. Sicrhewch eich bod wedi llofnodi y llyfr cyswllt cartref (gwyrdd) / Reading books are changed daily or when children return their files.  Please make sure the green book is signed.

 

Dyma rhestr o wefannau defnyddiol i ddefnyddio adre i helpu gyda’ch sgiliau ysgrifennu, darllen a maths.

http://www.clician.org

https://adnoddau.canolfanpeniarth.org/ditectif-geiriau/

https://www.topmarks.co.uk/

https://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/2018/maths/index.html

J2Blast (HWB)