Skip to main content

Blwyddyn 1 / 2- Branwen

Miss E Jones a Miss O Hardwick

2020/ 2021

Croeso – mae yna 22 plentyn yn ein dosbarth  (14 Blwyddyn 2 a 13 Blwyddyn 3). Welcome – we have 27 pupils in our class (14 Year 2 and 13 Year 3)

 

Ein thema ni y tymor yma yw:~  .  This terms theme is :~

Ymarfer corff  /  PE – Dydd Mercher  / Wednesday

Blwyddyn 2  / Year 2 : Arian ffrwythau £2 yr wythnos  / Fruit Money £2 a week.