Skip to main content

Blwyddyn 2 / 3- Branwen

Miss B V Williams a Miss Lowri Jenkins

2019/ 2020

Croeso – mae yna 27 plentyn yn ein dosbarth  (14 Blwyddyn 2 a 13 Blwyddyn 3). Welcome – we have 27 pupils in our class (14 Year 2 and 13 Year 3)

 

Ein thema ni y tymor yma yw:~ Ogi Ogi Ogi .  This terms theme is :~ Ogi Ogi Ogi

Ymarfer corff  /  PE – Dydd Mercher  / Wednesday

Blwyddyn 2  / Year 2 : Arian ffrwythau £2 yr wythnos  / Fruit Money £2 a week.