Skip to main content

Nadolig 2018

Mwynhewch ymarfer caneuon y gyngerdd – Rhodd Duw i’n Byd

  1. Dathlwn y Nadolig
  2. Mamma Mia
  3. Can Clwb Perfformio – Hawl i Fyw
  4. Tinsel ar y Goeden (Piano)
  5. Tinsel ar y Goeden (gyda geiriau)
  6. Gwyl i garu yw
  1. Dathlwn y Nadolig Gyda Chi

Nadolig yw: dathlwn, molwn, pawb ynghyd
Nadolig yw: dathlwn, pawb ar draws y byd

A disgyna’r eira, pob man sy’n troi yn wyn
Clywn swn hwyl a sbri, pawb yn chwerthin.

Yng nghanol hwn, ymlith dathlu di-ddiwedd
Mae’n rhaid i ni gofio’r gwir tu ol i’r gwledd

Mae yna neges sy’n holl bwysig
Neges o ewyllus da
Mae hi’n amser rhoi a derbyn
oll yn enw’r baban bach
Un ganed bron i ddau fil
O flynyddoedd maith yn ol

Dewch i ddathlu y Nadolig gyda ni!

Ac mae’r tai i gyd dan orchudd addurniadau
Clywn clychau ‘nawr wrth ganu ein carolau
Anrhegion i bob un
Yn wen o glust i glust

Dewch i ddathlu’r ‘Dolig gyda ni!

Canwn nawr, dewch i ddathlu gyda ni
Canwch nawr, amser ‘Dolig ydyw hi
Dathlwn y Nadolig gyda chi!

Dathlu’r ‘Dolig
Dathlu’r ‘Dolig

Dathlu’r Dolig
Dathlwn y Nadolig gyda chi!

Mama Mia:

Angel (merch bl2)

Gen I neges I ti, o lawenydd mawr

Mae ‘na newid I ddod, well iti eistedd lawr.

Byddi di’n fam, paid â gofyn pam

Chwarae dy ran, prif gymeriad y ddrama fawr

Rwyt ti ‘nghanol y llwyfan nawr.

 

Pawb

Gwranda Mair

Paid ag edrych mor syn

Gwranda Mair

Diwrnod hapus yw hyn

O O

 

Cytgan pawb:

Mamma Mia!

Wele yn y nef

A Ha

Luoedd o angylion

Haleliwia

Canwn ac un llef

A Ha

Heddwch I blant dynion

 

Merched bl 5

Mae gobaith lond fy nghalon

Rydw I’n gwbwl fodlon

Rhoi rhoi

Rhoi fy hun I fod yn fam

Mamma Mia!

Wele yn y nef

A HA

Rhoi fy hun I fod yn fam.

 

Pawb

Gen I neges I ti, o lawenydd mawr

Mae ‘na newydd I ddod, well iti eistedd lawr.

Bydda i’n fam, paid â gofyn pam

Chwarae dy ran, prif gymeriad y ddrama fawr

Reit yng nganol y llwyfan nawr.

 

Gwranda Joseff

Paid ag edrych mor syn

Gwranda Joseff

Diwrnod hapus yw hyn

O O

 

Bechgyn bl 5:

Mae gobaith lond fy nghalon

Rydw I’n gwbwl fodlon

Rhoi rhoi

Rhoi fy hun I wneud fy rhan

 

PAWB: Cytgan x2

 

Mae gobaith lond fy nghalon

Rydw I’n gwbwl fodlon

Rhoi rhoi

Rhoi fy hun I fod yn fam

Mamma Mia!

Wele yn y nef

A HA

Rhoi fy hun I fod yn fam.

 

Tinsel ar y goeden

 

Tinsel ar y goeden,
Seren yn y nen,

A doli fach yn eistedd mor ddel ar frig y pren.

Ai hyn yw’r Nadolig?
Pwy a wyr?

 

Clychau Santa’n tincial,
Dros yr eira man,
A lleisiau plant yn uno
I ganu carol lan.

Ai hyn yw’r Nadolig?
Pwy a wyr?

 

Plant yn dawel, dawel,
Yn eu cwsg drwy’r oriau bach,
A breuddwyd fwyn yn gofyn,
A ddaw Santa gyda’i sach?

 

Daw teganau lawer a phwy a wyr o ble?

A swn eu chwerthin hapus a glywir dros y lle.

Ai hyn yw’r Nadolig?
Pwy a wyr?

 

Clychau eglwys fechan gyda’i neges i’r holl fyd,

Yn canu i’n hatgoffa fod y baban yn ei grud.

Neswch at y preseb, plygwch yno’n llwyr.
Wrth weld y brenhinoedd a’r engyl,

Nid oes rhaid gofyn, pawb a wyr.

  1. Gwyl i garu

Gwyl i garu yw
Gwyl i garu yw
Gwyl i garu yw’r Nadolig

Dyma ninnau’n poeni
Fod pethau’n mynd o chwith
Yn brysio ac yn ffysian
Ac yn flin
Ond fe ddylem gofio
Ymysg y stwr a’r sbri
Mai gwyl i garu ydyw hi

Gwyl i garu yw
Gwyl i garu yw
Gwyl i garu yw’r Nadolig

Efallai nad yw popeth
Yn berffaith ac yn bert
Effallai nad yw pawb yn swnio’n gret
Na hidiwn ddim am hynny
Daw swn y gan i’n clyw
Oherwydd gwyl i garu yw

Gwyl i garu yw                                                  Caru wnawn
Gwyl i garu yw                                                  Nadolig yw
Gwyl i garu yw’r Nadolig                                               Caru wnawn, Nadolig yw